Tjänster/kompetenser


 • Vi erbjuder produktutvecklare och produktägare, inom IT-programvara, outsourcingtjänster som ökar kvaliteten och produktiviteten samt sänker kostnaderna för produktifiering, utveckling och förvaltning.


 • Vi erbjuder stöd i förändrings- och utvecklingsprojekt från process- och kravanalys till design och utveckling av IT-system.
Outsourcad produktutveckling och produktförvaltning

Att produktifiera, utveckla och förvalta programvara som skall användas i en produkt eller i ett standardsystem, med många användare i en komplex teknisk miljö, ställer stora krav på processer, strukturer och dokumentation.


Kostnaden mäts inte primärt i den enskilda utvecklingscykeln utan i Total Cost of Ownership (TCO) över produktens livscykel.


Grindan erbjuder kostnadeseffektiva outsourcingtjänster för produktifiering, utveckling och förvaltning av produktorienterad programvara, inom ett flertal industrier, utvecklingsmiljöer och teknikområden.


Vår utvecklingsorganisation är lokaliserad i Trivandrum, Indien och vår utvecklings-, test- och driftsmiljö finns i Göteborg.
Förändrings- och utvecklingsprojekt

De flesta organisationer inom IT-systemutveckling/programvara behöver till och från extra resurser för att klara av arbetstoppar eller tillföra kompetenser man saknar.


Grindan kan erbjuda stöd till förändrings- och utvecklingsprojekt både i tidiga analysfaser och i senare design- och konstruktionssfaser.


Vi har lång och djup erfarenhet av processanalys, use case beskrivningar, datamodellering, clientprototypbyggnad, systemarkitektur, teknisk arkitektur, systemdesign, databasdesign, programdesign och programutveckling.


Vi behärskar utvecklingsmetoder typ UML och RUP samt agila arbetssätt typ Scrum och RAD.


Vi tror att bäst resulat uppnås med en iterativ utvecklingsmetod, med tydliga och väl dokumenterade verksamhetsmodeller. Detta skapar möjlighet till en snabb utveckling, men framförallt system som möter användarnas förväntningar och som är väl dokumenterade, stabila och förändringsbara.


Detta synsätt återspeglar väl vår produktfilosofi.
Kompetenser och teknologier

Kompetenser

 • Processanalys (verksamhetsprocesser)
 • Systemanalys (use case analys, class diagram, datamodellering)
 • Systemarkitektur och teknisk arkitektur
 • Systemdesign och databasdesign
 • Systemutveckling (programdesign och programutveckling)
 • OO-metoder (UML, RUP)
 • Agila arbetssätt (Scrum, RAD)Teknologier

 • Android SDK
 • Apple Xcode
 • Microsofts utvecklingsmiljöer
 • Unity 3D


 • Analytics & Big Data (Hana, Apache Hadoop, ..)
 • Content Management Systems (WordPress, Joomla)
 • Cloud (Azure, Amazon, Google)
 • Enterprise Service Bus/ESB (Oracle Fusion, Mule)


 • C, C++, C#, Objective C, Java, Java EE, Python, Eclipse, ..


 • SQL Server, MySQL, Oracle, Hana, Hadoop, Casandra, Mongo, ..


Grindan AB

Tage Wikströms gata 18

P.O. Box 5

S-457 02 Grebbestad

Sverige

Grindan IT Consulting Services Pvt. Ltd.

Delta Point Building

NH 47 Bypass Road, Near Technopark Campus

Kazhakoottam, Trivandrum - 695 582

Kerala, India